Tracking volatility 75 index

Tracking volatility 75 index

In de tussentijd breiden we inmiddels weer uit.
We streven hier als individuen naar een Asset Creatie

Het hele hebben en houden van een digitale verdiener is zoveel mogelijk digitaal verdienen.
Ontwikkelde mogelijkheden zou men altijd moeten bekijken en testen en vanuit dat opzicht de
juiste keuzen moeten kunnen maken.
Uit verschillende winstoogmerken ontstaan er vanuit aangeleerde winstboek kennis een veel groter oppertunity inzicht!
Deze zullen wij hier wederom delen verduidelijken en specifiek ontleden aan waar het mechanisme tikt